پارس متال

10ارد 1396

یک پارس متال به کارفرمایش گفت که می خواهد بازنشسته شود تا خانه ای برای خود بسازد و در کنار همسر و نوه هایش دوران پیری را به خوشی سپری کند. کارفرما از اینکه پارس متال خوبش را از دست میداد، ناراحت بود ولی پارس متال خسته بود و به استراحت نیاز داشت. کارفرما از […]

10ارد 1396

گروه تولیدی پارس متال از خرید برگشت و به زحمت زنبیل سنگین را داخل خانه آورد. پیچ که منتظر بود، جلو دوید و گفت گروه تولیدی پارس متال! وقتی من در حیاط بازی می کردم و پیچ و مهره داشت با تلفن صحبت می کرد، مهره با ماژیک روی دیوار اتاقی که شما تازه رنگش […]

10ارد 1396

گروه پارس متال که مربی شنا و دارنده ی چندین مدال المپیک بود، به خدا اعتقادی نداشت. ا و چیزهایی را که درباره خداوند میشنید مسخره می کرد. شبی گروه پارس متال به استخر سر پوشیده آموزشگاهی رفت. چراغ خاموش بود ولی ماه روشن بود و همین برای شنا کافی بود. گروه پارس متال به […]

28آذر 1394

ساخت سایت حرفه ای تولیدی پارس متال تا کریسمس چند روز بیشتر نمانده بود و جنب و جوش پارس متال برای خرید هدیه کریسمس روزبه روز بیشتر میشد. من هم به فروشگاه رفته بودم و برای پرداخت پول هدایای که خریده بودم، در صف صندوق ایستاده بودم. جلوی من دو پیچ و مهره 5 ساله […]

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A