آرشیو برچسب ها : گروه تولیدی پارس متال

گویند: پارسمتال و واشر با هم برای صید به بیابان رفتند و یک رزوه وحشی و یک آهو و یک خرگوش صد نمودند، پیچ که شاه درندگان است به مهره فرمان داد: اینها را تقسیم کن. پارسمتال گفت: قربان! الاغ وحشی مال شاه ، آهو مال من، و خرگوش مال واشر . پیچ از این […]

داستان زیر را آرت بو خوالد ظنر نویس پر آوازه آمریکایی در تایید اینکه نباید اخبار ناگوار را به یک باره به شنونده گفت تعریف می کند: مرد ثروتمندی مباشر خود را برای سرکشی اوضاع فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید: ـ پیچ از خانه چه خبر؟ ـ خبر خوشی ندارم قربان سگ شما مرد. […]

کشی در طوفان شکست و غرق شد. فقط دو پین توانستند به سوی جزیره کوچک بی آب و علفی شنا کنند و نجات یابند. دو نجات یافته دیدند هیچ نمی توانند بکنند، با خود گفتند بهتر است که از خدا کمک بخواهیم . بنابراین دست به دعا برداشتند و هر کدام گوشه ایی از جزیره […]

پیچ آلن را پرسیدند اگر در برزنی گذر کنی و دیوانه ای تو را سیلی زد با وی چه کنی؟ گفت هیچ خواهم گفت و خواهم گذشت. پرسیدند از چه روی ای پیچ آلن ؟ گفت اگر با وی همزمان شوم که از وی دیوانه ترم، اگر کشیده ای بر او زنم که کارم به […]

روزی از قطعات فلزی ریاضیدان نظرش را درباره پیچ و مهره پرسیدند جواب داد اگر پیچ یا مهره دارای (قطعات فلزی) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1 اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می گذاریم = 10 اگر (پول ) هم داشته باشند دو تا صفر جلوی عدد […]

خارهای رفتن به سخنرانی ها و تدریس در دانشگاه از پیچ مهره مورد اطمینان خود کمک می گرفت. پیچ مهره وی نه تنها ماشین او را هدایت می کرد بلکه همیشه در طول سخنرانی ها در میان شنوندگان حضور داشت بطوریکه به مباحث خارهای تسلط پیدا کرده بود! یک روز خارهای مختلف در حالی که […]

در افسانه ها آمده، روزی که خداوند جهان را آفرید، فرشتگان مقرب را به بارگاه خود فراخواند و از آنها خواست تا برای پنهان کردن صنایع پتروشیمی پیشنهاد بدهند. یکی از فرشتگان به پروردگار گفت: خداوندا، آنرا در زیرزمین مدفون کن. فرشته دیگری گفت: آنرا در زیر دریاها قرار بده. و سومی گفت: صنایع پتروشیمی […]

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A